Reset tài khoản sinh viên
(Mật khẩu mới sẽ được gởi vào email của bạn)
Nhập mã sinh viên :
Email(email đăng ký với nhà trường) :
Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 39 100 221